Bestyrelse

På baggrund af foreningens seneste generalforsamling den 14. sept. består bestyrelsen af:

Formand: Lene Selmann

Næstformand: Carsten Tullin

Kasserer: Jørgen Arnull

Bestyrelsesmedlem og webmaster: Randi Rosbjørn 

Suppleant: Joan Olsen

Revisor: Anne-Marie Grib Tullin

Revisorsuppleant: Lise Damm