Bestyrelse

Da generalforsamling april 2020 måtte aflyses grundet covid-19 fortsætter bestyrelsen indtil næste generalforsamling i 2021.

På baggrund af foreningens seneste generalforsamling den 26. april 2019 består bestyrelsen af:

Formand: Lene Selmann

Næstformand: Carsten Tullin

Kasserer: Jørgen Arnull

Bestyrelsesmedlem og webmaster: Randi Rosbjørn 

Suppleant: Vakant, idet Knud Borch har valgt at fratræde sin post

Revisor: Anne-Marie Grib Tullin

Revisorsuppleant: Lise Damm