Referat fra Generalforsamling 2018

KTAS Vinklub

Referat fra

Ordinær generalforsamling i KTAS Vinklub fredag den 13. april 2018
Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj


1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Allis Nilsson, som blev valgt til dirigent.
Allis takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.
Der blev valgt 2 stemmetællere, Judith Nielsen og Kirsten Rasmussen og Allis gav herefter ordet til formanden Lene Selmann.

2. Beretning

Lene supplerede den udsendte skriftlige beretning med følgende.

Sæsonen var præget af megen forskellighed og stor bredde i smagningerne både hvad angår smag, pris og oplevelser.

Et af højdepunkterne var et besøg af to vinmagere fra Terre de Leone, med vores kendte vinmand Mikael Lyng som primus motor for denne oplevelse. Vi arbejder på en ny chance for besøg – måske fra Latium.
Igen i år havde vi en søndags succes på La Rocca. Flot vin, mad og underholdning. Vi var lidt færre end i 2017, men alligevel var det det arrangement, der trak flest medlemmer.

Vi har også arbejdet med forskellige priser og steder. På opfordring arrangerede vi en lidt dyrere vinsmagning, som dog kun trak 12 deltagere men de fik så sandelig også valuta for pengene. Årsagen til det lille antal deltagere kender vi ikke men enkelte udtrykte at beliggenheden var et problem. Køge var for mange meget langt væk, men dem der mødte op, sagde at det var meget nemt med bus og tog.

Stort ønske om fransk vinsmagning, på sidste års generalforsamling, blev arrangeret – med stor indsats fra Knud og Maria – en virkelig klassesmagning til en helt uhørt billig penge. Desværre var der kun 16 tilmeldte, men vinmanden havde sat et minimum på 25, så vi måtte desværre aflyse.

Aflysning er heldigvis ikke noget vi har meget af. Vi kunne godt tænke os at høre Jer om årsagen. Dagen, stedet, vinen eller?

Vi arbejder endvidere på en ny oplevelse og det er en udflugt (skovtur) til en vingård.
Der var detaljer under dagsordenens punkt 7.

Vi er glade for at kunne benytte facilliterne på Immerkær, fordi det fritager os for at betale rigtig dyre proppenge. Vi har derfor kunnet lave gode arrangementer til en billigere penge på Immerkær, men
er også åbne for andre steder, hvor der heller ikke skal betales proppenge.

Vores kamp for nye medlemmer fortsætter og siden den skriftlige beretning udkom er vi nu oppe på 71 medlemmer mod 69 i den skrevne beretning.
Vores hjemmeside er godt besøgt, siden start i dec. 2016 har der været godt 10.000 besøgende og vi forsøger, at opdatere med nye tiltag f.eks. havde vi Julekalender i 2017, hvor mange gættede med.

Der vil snarest blive udsendt ny aktivitetskalender, så medlemmerne kan planlægge det kommende års smagninger – kalender kan tillige ses på vores hjemmeside www.ktas-vinklub.dk

Kommentarer til beretning:
2 medlemmer, Sanne og Karina, kom med tilbud om, at oprette en Facebook gruppe for vores vinklub og dette blev modtaget med stort ja-tak fra bestyrelsen, så snart er “vi” også at finde på Facebook. 

Knud (best. suppl.) forespurgte om, der var en afgrænsning for steder, hvor smagninger skulle foregå ?
Svaret fra salen var – bare stedet lå tæt på de offentlige trafikmidler.

Herefter blev både den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning af dirigenten og den blev godkendt af Generalforsamlingen med akklamation.

3. Regnskab

Kasserer Jørgen Arnull fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab og et revideret og underskrevet regnskab lå til gennemsyn på generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget

Kassereren forelagde budget for 2018 og Bestyrelsen foreslår uændret pris for kontingent.
Budget blev herefter godkendt med akklamation.

5. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogle forslag til Generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse

Formand: Lene Selmann (modtager genvalg).
1 bestyrelsesmedlem: Carsten Tullin (modtager genvalg).
1 bestyrelsessuppleant: Knud Borch (modtager genvalg).
1 revisorsuppleant: Anne Marie Tullin (modtager genvalg).

Der forelå fuldmagter fra Carsten og Anne Marie for modtagelse
af genvalg, da de ikke kunne deltage grundet ferie.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt.

7. Ideer til arrangementer

Dirigenten gav ordet til formanden.

Bestyrelsen arbejder på en tur til Dyrehøj Vingård på Røsnæs og vil være årets skovtur, som mange andre foreninger har. Turen vil foregå fredag den 28. sept. og vare fra ca kl. 9 til ca. 17.30 og der bliver rig mulighed for, at se nærmere på, hvordan druerne vokser på stokkene i vinmarken og deres vej til vinproduktion. Desuden har Dyrehøj Vingård et destilleri, hvor de producerer gin, brændevin og likør. Middag med vinsmagning indgår I turen.
KTAS-vinklub vil tilbyde TeleOtium et antal pladser til turen, idet pris for bus er beregnet på 40-50 personer og det antal tror vi ikke, at vi selv kan udnytte.

Desuden arbejder vi på arrangementer udfra de forslag vi tidligere har modtaget f.eks. Argentinsk vinaften, Portugisiske vine og Portvinssmagning.

Lene bad medlemmerne om, at udfylde det udleverede spørgeskema, hvor man også kunne komme med ønsker/forslag for kommende smagninger. Der blev trukket lod om 5 flasker vin, blandt de udfyldte skemaer, ved middagen.

Punktet skovtur udløste en debat, idet at flere medlemmer jo stadig er på arbejdsmarkedet og derfor ikke har fri på en fredag. Bestyrelsen spurgte Generalforsamling om, den skulle arbejde videre med denne tur og svaret var ja.

8. Eventuelt

Lene takkede forsamlingen for et godt møde og takkede også bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år og glædede sig til, at finde flere spændende smagninger i 2018/19.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.

———————————————————————-0————————————————————————

Nu var det tid til middagen – Wienerschnitzel med “dreng” og det hele !

Frank fra Le Papillon, som på 27. år leverede vinen til middagen, havde som sædvanlig fundet nogle rigtig gode vine til os.
Desuden trak han lod om 5 flasker rødvin fra Toscana, til medlemmer fra deltagerlisten.

Referent: Randi Rosbjørn. Dirigent: Allis Nilsson