Generalfors. 2021

 

Ordinær generalforsamling i KTAS Vinklub med efterfølgende vinsmagning. 

                                               Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 18.00

                                                Aktivitetshuset / Tele Øst – Dansk Metal  

                                             Immerkær 42 , 2650 Hvidovre

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab: revideret og underskrevet regnskab vedhæftet.

4. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af:

                      Kasserer: Jørgen Arnull – modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem: Randi Rosbjørn - modtager genvalg.

1 bestyrelsessuppleant: Joan Olsen foreslået af bestyrelsen.

(skulle normalt vælges i lige år, men pga. suppleant fratrædelse vælges i år og valget             er gældende for 1 år.).

                      1 revisor: Anne Marie Tullin – modtager genvalg.

                                                                 

7. Ideer til arrangementer

8. Eventuelt 

 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. september 2021.